Hva er ThermaCare®?

Hva gjør ThermaCare® unikt?

 • Effektiv smertelindring

  Reduserer smertesignalene til hjernen

 • Konstant og langvarig varme

  Uten medikamenter

 • Dokumentert effekt

  Inntil 16 timer smertelindring

 • Enkel i bruk

  Uten lukt og kliss

Slik fungerer ThermaCare®

ThermaCare® har effekt på tre ulike måter:

 • Smertelindrende

  Varmereseptorer i huden stimuleres og reduserer smertesignalene til hjernen.

 • Økt blodsirkulasjon

  Blodgjennomstrømningen økes og avfallsprodukter fjernes fra det smerterammede området.

 • Muskelavslappende

  Den konstante varmen trenger dypt ned i huden og løsner opp spenninger.

Resultatet:

Færre smertestimuli ankommer hjernen, og smertene oppfattes som mindre intense.

Hva inneholder ThermaCare®?

ThermaCare® sine varmeceller inneholder en blanding av jern, aktivert karbon, salt og vann. Ved kontakt med oksygen øker temperaturen på varmecellene. Etter ca. 30 minutters oppvarming oppnås den terapeutiske temperaturen på ca. 40 ° C. Denne holdes konstant i åtte timer.

Virkningseffekten varer i åtte timer mens ThermaCare® er i bruk og har en ytterligere effekt på åtte timer etter at produktet er tatt av.

Dokumentert effekt

ThermaCare® Korsrygg har vist å gi mer effektiv smertelindring for akutte, ikke-spesifikke smerter i korsryggen enn maksimal døgndose av ibuprofen eller paracetamol. ThermaCare® viser mer effektiv smertelindring både på behandlingsdagen og to dager etter behandling.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Kliniske studier viser at ThermaCare® kan ha en smertelindrende effekt i inntil 16 timer. Varmen trenger dypt ned, varmereseptorer i huden stimuleres og reduserer dermed smertesignalene til hjernen. Den lindrende effekten varer i åtte timer mens produktet er i bruk og har en utvidet effekt på ytterligere åtte timer etter at produktet er tatt av. Studiene er basert på ThermaCare® for korsryggen.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Nadler, S.F. et al. 2003. Continuous low-level heatwrap therapy for treating acute nonspecific low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 329-334

Nadler, S.F. et al. 2003. Overnight use of continuous low-level heatwrap therapy for relief of low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 334-342

Nadler, S.F. et al. 2004. The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician, 7, pp 395-399

En klinisk studie viser at varme kan anbefales som førstevalg ved behandling av akutte, ikke-spesifikke smerter i korsryggen.

Nadler, S.F. et al. 2002. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. SPINE, Volume 27, pp 1012–1017

Kliniske studier har vist at du våkner med merkbart mindre smerte og muskelstivhet og økt fleksibilitet etter bruk av ThermaCare® for korsryggen om natten.

Nadler, S.F. et al. 2003. Overnight use of continuous low-level heatwrap therapy for relief of low back pain. Arch Phys Med Rehabil, Vol 84, pp 334-342

Ryggsmerter er blant de vanligste arbeidsrelaterte helseproblemene i Europa. Mer enn 60 til 80 prosent av befolkningen i industrialiserte land opplever ryggsmerter i løpet av livet. Industriarbeidere som ble behandlet med ThermaCare® for ryggsmerter opplevde signifikant redusert smerteintensitet og påvirkning av hverdagsaktiviteter. Effekten varte i opptil to uker etter behandling. Bruk av annen smertebehandling ble også redusert.

Lurie-Luke, E. et al. 2003. An exploratory workplace study to investigate the perceived value of continuous low-level heatwrap therapy in manual workers. Occupational Medicine, 53:1, pp 173-178

Her får du kjøpt ThermaCare®